تبلیغات
گاه نوشته ها...

http://media.farsnews.com/Media/8809/Images/jpg/A0780/A0780222.jpg

ز چشم من ادب امشب مدارید    كه بس مجنون و حیرانم من امشب

آقای محسنی سخنگوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یک حرف جالبی زده اند، ایشان با تمام کبکبه و دبدبه شان یک حرفی زده اند که عقل سلیم جز لفظ حماقت محض، هیچ توصیف دیگری را نمی تواند در مورد درگوییشان عنایت بفرماید.
     "محسنی درباره دلیل حمایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری(وام 220 میلیون تومانی) از نمایشگاه عكس هدیه تهرانی كه وجه میراثی یا گردشگری ندارد گفت: این حمایت به‌ دنبال انتخاب نام «آبان‌گان» برای نمایشگاه عكس او و تلاش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای معرفی جشن ایرانی آبان‌گان در ستایش آب انجام شده است."
     آخر جناب سخنگو، هم من و هم شما می دانیم که این وام و وامدهی ها، بی دلیل و علت به آنهایی که خودتان عزیز میشماریدش، پرداخته می شود. دیگر این مسخره بازی ها چیست که سرخودتان و ما در می آورید و سفسطه کاری می نمایید؟
     بگم بگم؟ بگم که شماها تمام این قرطی بازی ها را در می آورید که بگویید دولت کریمه تان، فرهنگ دوستست اما زهی خیال باطل!(نمونه اش همان مرحوم عباس جعفری )
     بگم بگم که اسفندیار خان رحیم مشایی هلک و هلک راه میافتد و میرود به نمایشگاه که بگوید ماها ته فرهنگیم و از این حرفا اما چه فایده وقتی به رییسش می گویی پس این رای ما چی شد؟ می گوید برو جمع کن، تو خس و خاشاکی هنوز!(ایــــــــنه فرهنگ؟ این كه زبون اراذل و اوباش پاكدشتم نیست)
     آقا جان شما یك وامی جفت و جور كنید بلكه بتوانید این شیوه ی سخن گویی رییس دولت پس از نهم را اصلاح بفرمایید. استادان دانشگاه می فرمایند ما هزینه هایی ضروری برای توسعه و پیشرفت امكانات آموزشی دانشگاه را برآورد كرده ایم و ایشان در كمال فرهنگ مداری می فرمایند: گمونم امشب یه 3-4 میلیارد تومانی افتادیم تو خرج؟!
    حالا همه ی این حرف ها به كنار...220 میلیون تومان، نوش جان خانم تهرانی(اصلا شاباش هنرآفرینی اش) اما بنده مداركی دارم كه اثبات می كنند شما این وام ها را بر اساس هیچ اصل و قاعده ای بذل و بخشش می فرمایید(آقا زاده تان در جریانند). بگم بگم که از پنجاه هزار میلیارد تومان وام های عرضه شده توسط بانک های دولتی و خصوصی، فقط 35هزار میلیارد تومانش کف دست 1000نفر به چرک تبدیل می شود و این درحالیست که می شود 35 میلیون نفر ایرانی در حال موت را با همین وام ها زنده نگهداشت؟
اصلا می دانی چیست؟ و حق با توست كه بنده هنوز یك كشاورز زاده مانده ام. فرهنگ شهرنشینی ندارم و درست نمی توانم كلمات را ادا كنم پس جان عزیزت دیگر نیا و یك كار سیاسی ات را فرهنگی جلوه بده كه بدجوری لجمان می گیرد.

زادروز نوشتار شنبه 28 آذر 1388 نویسا مهدی نامور | دیدگاه ها ()


Blog Skin