تبلیغات
گاه نوشته ها...

راستی آیا
كودكان كربلا، تكلیفشان تنها
دائما تكرار مشق ِ آب! آب!
مشق ِ بابا آب بود؟

«زنده یاد قیصر امین پور»


باز هم صدای طبل و زنجیرها، تلنگری بر در خانه های دلمان می زنند كه چه نشسته اید...محرم آمد
زادروز نوشتار شنبه 28 آذر 1388 نویسا محمد آرمان | دیدگاه ها ()


Blog Skin