تبلیغات
گاه نوشته ها...

شب هشتم محرم-شبكه ی 3، تبلیغ فیلم كمدی نیش زنبور
شب نهم محرم-شبكه ی 1، برنامه ی عمو پورنگ همراه با ساز و آواز و كف و سوت
شب دهم محرم-شبكه ی 2- گفتگوی ویژه خبری، آیا فردا به عاشورا هتك حرمت می شود ؟!
شب یازدهم محرم- ...

الا صدا و سیما انصاف می كن، خر تویی یا من ؟

زادروز نوشتار پنجشنبه 10 دی 1388 نویسا سینیور اخوانیه | دیدگاه ها ()


Blog Skin