تبلیغات
گاه نوشته ها...

اكثریت انسانها ظاهر موجهی دارند اما حرف های غیر موجهی می زنند
...،
اقلیت انسان ها ظاهر غیرموجهی دارند اما حرف های موجهی می زنند

زادروز نوشتار جمعه 11 دی 1388 نویسا سینیور اخوانیه | دیدگاه ها ()


Blog Skin