تبلیغات
گاه نوشته ها...

روزنه ی روشن تفكراتم... بر تو می بالم كه در وجودم به حرف های زیبا و سمبلیك، كلمه های بی درك و مفهوم، نغزهای تهاجم طلبانه و مغرضانه بدل نگشته ای بلكه در ذات اندیشه و آرمانم ریشه دوانده ای
تا مجوز تهاجم به كسانی ندهی كه از كیسه ی عقایدم برای اهداف احمقانه شان، بذل و بخشش نابجا بفرمایند.
...

چند سخن همراه روزنه ی روشن تفكراتم، بزرگمرد كلام و اندیشه، شهید مجاهد دكتر علی شریعتی :

آزادی!
در دامن اسارت می زاید٬
در زنجیر رشد می کند٬
از ستم تغذیه می کند٬
با غصب بیدار می شود…
های… این سرنوشت آزادی است !

..؛

خوشبختی ما در سه جمله است
تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا
ولی ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه می کنیم
حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا

..؛

با شیطان هم داستان شدم تا در برابر هیچ آدمی سر تعظیم فرود نیاورم !

..؛

سخنی خردمندانه از ژان پل سارتر :
من دینی ندارم اما اگر بخواهم دینی را انتخاب کنم، آن دین علی شریعتی خواهد بود.

***
پاینگار :
جناب آقای محمد دادكان؛ از پرده دری هایتان متشكریم و بر ذات اقدس الهی بسی شكرگذار خواهیم بود، چرا كه موجود نازنینی همچون شما آفرید.
فایل صوتی سخنان ایشان بصورت کامل:  دانلود

زادروز نوشتار سه شنبه 15 دی 1388 نویسا سینیور اخوانیه | دیدگاه ها ()


Blog Skin