تبلیغات
گاه نوشته ها...

شروع ترم
شروع ترم
یک هفته بعد از شروع ترم
یک هفته بعد از شروع ترم
دو هفته بعد از شروع ترم
دو هفته بعد از شروع ترم
قبل از امتحان میان ترم
قبل از امتحان میان ترم
در طول امتحان میان ترم
در طول امتحان میان ترم
بعد از امتحان میان ترم
بعد از امتحان میان ترم
قبل از امتحان پایان ترم
قبل از امتحان پایان ترم
اطلاع از برنامه پایان ترم
اطلاع از برنامه پایان ترم
هفت روز قبل از پایان ترم
هفت روز قبل از پایان ترم
شش روز قبل از پایان ترم
شش روز قبل از پایان ترم
پنج روز قبل از پایان ترم
پنج روز قبل از پایان ترم
چهار روز قبل از پایان ترم
چهار روز قبل از پایان ترم
دو روز قبل از پایان ترم
دو روز قبل از پایان ترم
یک روز قبل از پایان ترم
یک روز قبل از پایان ترم
شب قبل از امتحان
شب قبل از امتحان
یک ساعت قبل از امتحان
یک ساعت قبل از امتحان
در طول امتحان
در طول امتحان
هنگام خروج از سالن امتحان
هنگام خروج از سالن امتحان
بعد از امتحان
بعد از امتحان
یا
بعد از امتحان

پینوشت:
1- كمیك استریپ متحرك فوق رو در گوگل ریدر دیدم و از آنجاییكه جایی برای اشتراكش نبود، در همین وبگاه قرارش دادم.
2- شكرخدا امتحانات به اتمام رسید و تقریبا بعد از یك استراحت فصلی، باید به یك تور وبگردی بروم.
3- كماكان در انتظار همكاری دوستان در جهت طراحی سئوالات مصاحبه هستیم!

منبع: +
زادروز نوشتار جمعه 2 بهمن 1388 نویسا مهدی نامور | دیدگاه ها ()


Blog Skin