تبلیغات
گاه نوشته ها...

در عجبم!
رییس جمهوری كه حتی نمی تواند سكان یك دوچرخه را بگیرد، چگونه می تواند سكان یك كشور را هدایت كند؟

زادروز نوشتار چهارشنبه 30 دی 1388 نویسا سینیور اخوانیه | دیدگاه ها ()


Blog Skin