تبلیغات
گاه نوشته ها...

او مرد، روایتگرش هم مرد
   و افسانه همچنان باقیست...

زادروز نوشتار پنجشنبه 1 بهمن 1388 نویسا سینیور اخوانیه | دیدگاه ها ()


Blog Skin