تبلیغات
گاه نوشته ها...

دخترك عاشق و محجور
نمی داند در قید سنت است یا مذهب
نمی داند در پاكی است یا ناپاكی
دل را زد به دریا
..سنگسار...
و نامیده شد: مفسده ای كه قدمش از آغاز كج بوده


زادروز نوشتار سه شنبه 6 بهمن 1388 نویسا سینیور اخوانیه | دیدگاه ها ()


Blog Skin