تبلیغات
گاه نوشته ها...سال نو مبارك

كافیست گلی را بو كنی
كودكی را نوازش كنی
 دستی را بگیری
شبی را سپید كنی
و آنگاه در آیینه بنگری
بهار را خواهی دید.

.:عیدتان مبارك:.

زادروز نوشتار پنجشنبه 27 اسفند 1388 نویسا محمد آرمان | دیدگاه ها ()


Blog Skin