تبلیغات
گاه نوشته ها...

سخنی برای گفتن ندارم
پس تنها پیامک یکی از دوستان را به رسم همدلی و ارادت تقدیم حضورتان می گردانم:
با نام رضا به سینه ها گل بزنید
با اشک به آستانه او پل بزنید
فرمود که هر زمان گرفتار شدید
بر دامن ما دست توسل بزنید

"میلادشان گرامی باد"


زادروز نوشتار جمعه 8 آبان 1388 نویسا محمد آرمان | دیدگاه ها ()


Blog Skin