تبلیغات
گاه نوشته ها...    گاهی عاشقانه ترین مهرها را تنها برای تو می آفرینم
    اما تو از خودت هم دل بریده ای
    گاهی تنها برای تو اشک می ریزم
    اما تو از آسمان دل من هم دست کشیده ای
    گاهی دعوتت می کنم به باغ رفاقت های گذشته مان
    اما تو به گل ها و غنچه ها حسی نداری
    اکنون در شکم که بمانم یا بروم
    بی شک معنی همسفر بودن بیشتر از اینهاست اما
    من دیگر دل بریده ام، دست کشیده ام و حسی ندارم
پس خدانگهدار...


زادروز نوشتار شنبه 9 آبان 1388 نویسا محمد آرمان | دیدگاه ها ()


Blog Skin